top of page
Пошук
  • Фото автораAdmin

Побутова техніка для дітей з аутизмом [English below]

У своїй діяльності наша організація надає постійну підтримку для дітей із різними вадами розвитку. Зокрема, для дітей із аутизмом, для яких опіка від небайдужих людей є вкрай важливою.

Займатись розвитком цих дітей, удосконаленням їх навичок та умінь це важливе та відповідальне завдання. І щоб допомогти цим дітям, наша організація надала допомогу у вигляді побутової техніки для ГО «Янголята», де знаходяться вихованці із аутизмом. Пральну та сушильну машину, електричну плиту було передано для допомоги потребуючим діткам.


Висловлюємо слова щирої подяки єпископу Станіславу Широкорадюку за надання допомоги дітям та підтримку в закупівлі техніки для дітей та молоді з аутизмом.


Радіємо, що ця необхідна для них техніка буде допомагати дітям під час проведення щоденних занять, адже діти та молодь перебувають в організації на денному догляді. Радіємо, що можемо нести добрі вчинки ділом та словом і підтримувати людей, які знаходяться у скруті

*** Household appliances for children with autism [English below]

In its activities, our organization provides constant support for children with various developmental disabilities. In particular, for children with autism, for whom care from caring people is extremely important.


Developing these children, improving their skills and abilities is an important and responsible task. And in order to help these children, our organization provided assistance in the form of household appliances to the "Yangoliata" NGO, which houses pupils with autism. A washing machine and dryer, an electric stove were given to help children in need.


We express our sincere thanks to Bishop Stanislav Shirokoradiuk for helping children and supporting the purchase of equipment for children and youth with autism.


We are glad that this necessary equipment will help the children during their daily activities, because the children and young people are in day care at the organization. We are glad that we can carry good deeds in deed and word and support people who are in trouble.


Kommentare


bottom of page